Dětský koutek

Moderně vybavený dětský koutek je k dispozici zdarma pro cvičící děti, pro ostatní děti je vstupné 40,- Kč.  Dětský koutek je otevřen vždy pouze 1/2 hodiny před cvičením. Po delším pobytu v koutku jsou totiž děti unavené na vlastní cvičení. Po cvičení mají na hraní dostatek času. 

Děti jsou v dětském koutku vítány, ale nejsou profesionálně hlídány - za bezpečnost svých dětí odpovídají rodiče.

Otevírací doba

Středa  08:30 - 11:30 hod.